SUPER PREMIUM SOFT DOUBLE VANILLA RICH

Scene di Takuya Aoki. Costumi di Sae Onodera. Luci di Tomomi Ohira. Suono di Norimasa Ushikawa. Con Makoto Yazawa, Tomomitsu Adachi, Azusa Kamimura, Hideaki Washio, Shuhei Fuchino, Shingo Ota, Mariko Kawasaki. Prod. chelfitsch Theater Company, Tokyo. FESTIVAL DELLE COLLINE TORINESI, TORINO

Scroll to Top