SHOPPEN & FICKEN

Regia di Thomas Ostermeier. Scene di Rufus Didwiszus. Costumi di Marion Munch. Musiche di Jörg Grollasch. Luci di Gerd Franke. Con Thomas Bading, Jule Böwe, Bruno Cathomas, André Szymanski, Bernd Stempel. Prod. Die Baracke, Berlino. Biennale Teatro 1999, Venezia

Scroll to Top