MISS JULIE

Drammaturgia di Zhang Shengquan. Regia di Guo Yu. Luci di Ye Xiao. Musiche di Qi Juan e He Qun. Con Zhao Qun, Yan Qinggu, Zheng Jiao. Prod. SHANGAI Theatre Academy

Scroll to Top