LARSEN C

Scene di Clio Boboti. Costumi di Angelos Mentis. Luci di Eliza Alexandropoulou. Musiche di Giorgos Poulios. Con Maria Bregianni, Chara Kotsali, Georgios Kotsifakis, Sotiria Koutsopetrou, Alexandros Nouskas Varelas, Ioanna Paraskevopoulou, Adonis Vais. Prod. Onassis Stegi, Atene e altri 10 partner italiani ed europei. FESTIVAL APERTO, REGGIO EMILIA.

Scroll to Top