JURRUNGU NGAN-GA/STRAIGHT TALK

Regia di Rachael Swain. Coreografia di Dalisa Pigram. Drammaturgia di Hildegard de Vuyst. Scene di Abdul-Rahman Abdullah. Costumi di Andrew Treloar. Luci di Damien Cooper. Musiche di Sam Serruys, Paul Charlier, Rhyan Clapham (aka Dobby). Con Compagnia Marrugeku. Prod. Marrugeku, Australia. BIENNALE DANZA 2022, VENEZIA.

Scroll to Top