EVERYWOMAN

Drammaturgia di Carmen Hornbostel e Christian Tschirner. Regia di Milo Rau. Scene e costumi di Anton Lukas. Luci di Erich Schneider. Musiche di Jens Baudisch. Video di Moritz von Dungern. Con Ursina Lardi e Helga Bedau (in video). Prod. Schaubühne, BERLINO – Festival di SALISBURGO.

Scroll to Top