EPIZOO

Musica e computer design di Sergi Jordà. Sculture meccaniche di Roland Olbeter. Comuter graphics di Paco Corachan. Luci di Ramòn Rey. Prod. M. Antunez Roca / S.Jordà

Scroll to Top